Petrochem Platform

Het Petrochem Platform brengt experts, gebruikers en leveranciers van producten en diensten bijeen om bij te dragen aan transparante informatievoorziening rond de olie- en chemische industrie. Het platform belicht op een journalistieke en onafhankelijke manier innovaties, behandelt actuele onderwerpen en inspireert.

 

Het Petrochem Platform bereikt zijn doelgroep via het vakblad Petrochem (elf edities per jaar), de website Petrochem.nl (dagelijks updates), de nieuwsbrief (eens per twee weken), rondetafelbijeenkomsten (vier per jaar) en het jaarcongres Deltavisie.

Lees verder over het lidmaatschap

Petrochem Platform is een uitgave van Industrielinqs Pers & Platform.
© 2016 petroplatform.petrochem.nl - alle rechten voorbehouden.